Mestertallene

Av Mimi
Mestertallene 11 – 22 – 33
Mestertallene er som en hellig pyramide eller treenighet om du vil.
11 -tallet står for det maskuline. 22 – for det feminine og 33 – skapende energi.

Regnet i % er det ikke mange som har 11, 22 eller 33 i sine kjernetall.
De som har disse tallene, blir det lagt ekstra «byrde på». Kanskje har de karmisk gjeld?
Jeg vet ikke hvorfor noen har mestertallene kodet i seg, men spiller det noen rolle? 🙂
Nå ser vi nærmere på disse tallene.

11.
De som er født den 11. er ofte handlekraftige mennesker. De får ting til å skje rundt seg.
Dette gjelder også for de som er født den 29.
Jeg har lagt merke til at de legger vekt på «skjønnhet». Enten passer de på sitt eget utseende eller så liker de å forskjønne omgivelsene sine.
11 er skapere. De liker å sette i gang skape-prosjekt.
De kan være veldig idealistiske og «forførende» i sin begeistring.
På den negative siden kan de være hatefull, aggressive, gjerrige og noen skikkelige surrekopper.
Den fredelige lama er selve 11-tallet i god utgave.
Men, det er også de tvilsomme predikantene.
Ingen kan være mer ulv i fåreklær enn 11-tallet.

Forfølges du av 11-tallet, så lytt. Da har universet noe å si til deg.
Det er ofte et rop om åndelighet.
Ofte et rop i denne stilen: «Sett din lit til at universet ordner opp! Hopp!»
Eller, gi slipp – bli selvstendig!

11-hus vekker ofte vår skaper-side.
Huset kan også «kreere» situasjoner som kan være kinkige for oss å håndtere.
11 er et tall på godt og vondt, men aldri likegyldig.

22.
De som er født den 22. er så absolutt kodet med et mestertall.
22 er det «feminine» og et ivaretagende tall. 11 kan nok pløye og så, men vanning og luking er det best at 22 tar seg av.
Ofte er 22 bedre enn 11 på å få ideer satt ut i livet. De pleier å være gode ledere og veldig gode til å lytte.
De kan også være noe rotekopper, useriøse, likegyldige og selvopptatte.
Noen er så negative at de sprer «uhygge» rundt seg.
Har man 22 i sine tallkoder, så må man holde seg selv i ørene.

Forfølges du av 22, så er det nok et rop om at du burde ta ansvar og du burde verne om noe.
Det kan også være et rop om at man bør følge sin drøm, nå er tiden inne.

22-huset pleier å være et hus med ansvarsfull omsorg.
Borettslagsformenn mener jeg hører hjemme i oppgang 22 🙂
Lederen for vel-et også. 🙂
33
Dette tallet er en blanding av 11 og 22.
Tenk på Yin-Yang symbolet, så har du 33 🙂 Det kalles Det Perfekte 6-tallet.
Dette er et interessant tall. Har du det i en av kjernetallene dine har du i deg frøet til å bli «Dalai Lama»-lik.
Negative aspekter ved dette tallet er tyranni, egoisme og et stort snev av narsissistiske trekk. Dette tallet er ikke til å spøke med.
Hvis tallet brukes fornuftig, kan man samle opp oseaner av kunnskap.

Forfølges du av tallet 33 kan det være at du ikke deler ut kjærlighet nok.
Det kan også være at du blir kalt til å heale.
Man healer på så mange måter. Med stemmen, med hendene, ved å plante et tre … mulighetene er mange.

Et 33 – hus er i utgangspunktet et veldig harmonisk hus hvor alle bør føle seg velkomne.
I verste fall er dette et hus som rommer negative 33-sjeler eller får frem det negative i mennesker eller omgivelsene.

Dette var kort om våre mestertall.

Loading...