Vi har gitt klarsynte noen spørsmål som vi tenker er aktuelle for 2019. De har svart på de spørsmålene som de “ser” noe på, og ellers så har de fortalt hva de “tar inn” om det kommende året.

I denne artikkelen får du se at de alle jobber forskjellig for å finne svarene. Her kan du lese hva de har svart.     

Her er spørsmålene vi ga de klarsynte: 

 • Hvilke politiske områder vil det bli mest fokus på i 2019? 
 • Blir det endringer for dem som kjører elbil? I så fall, hvilke? 
 • Blir det endringer i praksisen med bomringer i Norge? 
 • Hvordan vil det gå med boligprisene og lånerenten i 2019? 
 • Hvordan vil nordmenns økonomi være i 2019? 
 • Hvordan vil arbeidsmarkedet og ledigheten være i 2019? 
 • Hvilket satsningsområde vil den sittende regjeringen fokusere mest på? 
 • I hvilket politisk område vil det bli mest konflikt? Tenker spesielt på Norge, men nevn gjerne andre land om du ser noe. 
 • Hvilke land vil ha mest internasjonal oppmerksomhet? Og hvorfor? 
 • Hva vil president Trump gjøre i 2019? Hvordan er det rundt han? 
 • Blir det noen politiske skandaler? Hva går de ut på? 
 • Kommer det noen forskningsgjennombrudd innen helse og medisin? Hvilke? 
 • Vil det skje store naturkatastrofer eller andre store hendelser vi vil lese om i media? 
 • Hvem blir spesielt synlig i mediebildet? Og hvorfor? 
 • Hvilke tema vil bli det mest diskuterte i media 2019? 
 • Kommer det noen kampanjer ala MeToo i 2019? Hvilke? 
 • Hvordan går det med Norge i Eurovision Song Contest? 
 • Hvem vinner cupfinalen (NM i fotball for menn) i 2019? 
 • Generelt – hva du ellers ser vil skje i 2019.

Viktoria har hele livet vært en healer, og hun er det de kaller ” a natural born healer”. I tillegg har hun tatt flere kurs i reiki healing, medium og klarsyn.

Du kan møte Viktoria på 820 99 804

 

VIKTORIA

 

FOKUS PÅ MILJØPOLITIKK

Viktoria mener at det blir mer fokus på miljøet og politikken rundt. Hun tror miljøpolitikk blir tatt mer alvorlig.

Hun ser også at det blir debattert rundt det nye forslaget om frie grenser fra FN. 

Når hun fokuserer, ser hun om igjen og om igjen et vulkanutbrudd, men hun er ikke sikker på om det er et bilde på noe, eller om det faktisk er et vulkanutbrudd. Hun får opp hav, fisker, sjø, fjell, vulkan, natur, og så ser hun en grønn bil. Det tolker hun til at vi kjører videre grønnere. Altså at vi kommer til å få endringer som er bra for miljøet. 

Videre ser hun at det blir fokus på innvandring og grensene våre. Kortet begerdronning og verden føler hun bekrefter det. Hun «ser» det er noe svart og hun fikk en blokkering på verdenskortet når hun tok det ut. Det tolker hun til at det vil bli mindre innvandring til Norge i 2019. 

Tøffe forhandlinger

Når Viktoria fokuserer på den sittende regjeringen, «ser» hun høyrepolitikk, hjerte, svart bil, veier, svingete veier ekteskap, jordklode klima, luftdronningen, svart nedbør, styrkekortet og ni kopper. Det tolker hun til forhandlingene som Høyre skal igjennom med KRF. Det blir tøffe forhandlinger før de blir enige, men de kommer styrket ut. 

Flere vil foretrekke å fly 

Viktoria mener at flere og flere vil foretrekke å fly fremfor å kjøre bil på grunn av alle bompengestasjonene. Det er for dyrt å kjøre, så flere tyr til fly istedet når de skal reise over litt avstander. Hun ser en gul bil som blir til et fly, og hun ser nedbør og får opp 8 kopper, noe som understreker det hun har «sett». 

Hun har også sett en liten bil som bare står der og fyller tanken sin smilende mens de andre bare kjørte forbi, de andre bilene er svarte og fylte tanken sin raskere. Elbilene “fyller tanken” smilende og dansende. Når hun så fikk opp jordesset, så betyr det for henne at det fortsatt er gode tider for elbiler og at det fremdeles satses på elbiler.

Men så ser hun en rosa kongelig kjole som kjører i elbil. Da er de to fremre hjulene svarte. Det vil si at noen av godene som elbilkjørerne har nå, vil forsvinne.

Protester og demonstrasjoner

Viktoria ser at det blir endringer for elbilene etterhvert. Først får de passere bommene gratis, men etterhvert så vil de måtte betale noe. Det er en del miljøbevisste og bevisste mennesker som har valgt elbil, og de blir forbanna når godene forsvinner. Viktoria får opp en foraktfølelse og en del sinne. Folk vil føle at politikerne trør på elbileierne som har tatt bevisste valg.

Hun ser hvite biler som hopper over bommene og blir til fly og hun føler at elbilene etterhvert blir mindre populære når godene tas bort litt etter litt. Hun føler at de som kjører el biler klarer å slåss for godene og at de opprettholdes en stund, men at godene forsvinner mer og mer etterhvert. 

Viktoria ser at det blir noen forsøk på sabotasje av bomringene og at flere mennesker heller tyr til fly enn å kjøre lengre strekninger på grunn av at fly blir billigere enn å kjøre gjennom bommene. Hun føler også at staten må ta sosialt ansvar for konsekvensene av disse bommene, det er noe med sosialpolitikken de må se på. For noen mennesker faller gjennom på grunn av bomringene og kostnadene rundt dette.

Hun ser også en lastebil som stopper opp fremfor en bom og bare står der, kjører ikke gjennom. Den lager kø, kan være protest? Så kommer det et hvitt, rent fly som flyr gjennom bomringene, hun får opp 3 mynter på det. Noen går gjennom, altså bruker føttene, hun får 9 sverd på det. Så ser hun at mange biler kjører gjennom på en gang, som om de skubbes igjennom. Hun får opp 7 kopper på det. Hun har også tidligere sett at bomringene sto åpne og at flere biler kjører gjennom på en gang mens bommen står åpen. Bussen kjører ut forbi på høyre side, mange svarte biler kjører gjennom mens bommen står åpen. Så kommer en flower power bil med høy musikk, de går og skrur på noe teknisk på bomstasjonen, bommen åpner seg og de kjører videre med musikken på høygir. De er lykkelig og har 70 talls stil. Dette tolker hun til at bommene vil forsvinne på sikt.

Thor har tjue års erfaring med sjamanisme, meditasjon og naturmystikk. Thors spesialitet er å se og lese hvor sjelen er i sin prosess. Dessuten relasjoner, healing og personlig vekst. 

Du kan møte Thor på 820 99 813

 

THOR

 

STORE ENDRINGER UNDERVEIS

Thor ser en positiv utvikling innenfor området komplementær medisin og allmenn medisin i året som kommer. Både økonomiske, sosiale og samfunnsmessige hensyn gjør at større deler av det som tidligere har blitt kalt «alternativ medisin» blir mer akseptert og anerkjent. Nye kriterier for å vurdere andre behandlingsformer vil skape et mer korrekt bilde, og på sikt vil dette gagne folk flest. Det gjelder for eksempel ting som avspenning, mindfulness, sinn/kropp og samarbeid med legestanden. Dette er en generell utvikling årene som kommer.

Når det gjelder boligpriser og lånerenter mener Thor at det er vaklende, og en ustabilitet på gang. Boligprisene vil nok synke, kanskje falle, usikker på hvor mye. Det ser noe dramatisk ut ei stund, men så hentes det hele inn av systemet selv, og det stabiliserer seg igjen. Det økonomiske systemet er vaklende, men vil sannsynligvis bestå og tilsynelatende bli noe bedre igjen mot slutten av året….?

Om nordmenns økonomi i 2019 mener han at livremma må strammes inn noen hakk, men det blir ikke så store endringer (se svaret over).

Når det gjelder arbeidsmarked/ledighet, føler han igjen denne «vaklingen» og ustabilitet. Likevel føler han at vi går ut av 2019 med relativt lave skuldre, at ting finner tilbake til en slags balanse, ihvertfall inntil videre. 

Menneskeverd blir viktig i år

Av politiske områder mener Thor at det vil bli fokusert på sosiale spørsmål, mennesker, og spesielt barn. I forhold til rettigheter, menneskeverd, møte mellom individ og det offentlige. At enkeltmennesker ikke er papir. Det kan sees som en slags naturlig forlengelse av #Metoo, økt bevissthet om menneskets verdi og etikk.

Trump får problemer

Thor mener at Trump vil fortsette som før, men i større grad få problemer iløpet av året. Det har vært sagt at han blir skutt, men følelsen er at han kommer igjennom 2019 og (litt mer usikker i forhold til de tidlige månedene i 2020 i så måte). Det kvesser seg til. Han har en utrolig overlevelsesevne, synes å trives med kaos rundt seg. Og det vil nok fortsette på samme måten, men det kan virke som at det blir mer besværlig fra midten av det kommende året og utover… han blir mer pressa mot veggen. Mot slutten av 2019… Det er ikke gitt at han blir sittende ut sin presidentperiode. Om han overlever 2019 i presidentembete, så holder det ihvertfall hardt. I bokseterminologien vil han bli presset godt mot tauene og måtte tåle noen kraftige slag, spesielt lenger ut på året, og de siste 2-3 mnd av 2019.

Noen resultater for året

Det føltes litt vilt for Thor å spå hvordan det går med Eurovision song contest siden han aldri følger med på det, men han sier at kanskje er det en lyshåret kvinne som representerer Norge, og at hun kommer på femte plass? Han skynder seg å si at det må taes med en klype salt…

Han kaster seg i samme omgang rundt og slenger på et fotballresultat: Cupfinalen: Rosenborg. Vinner 2-1, men greier ikke å se hvem de spiller mot.

Nordmenn kan gjøre seg gjeldende i verden

Thor har gått inn på de store spørsmålene og ser store endringer underveis. Det er som noe glir ut i havet..? Kanskje snakk om iskolloser i nord. Alaska? Grønland? Vil skape en mindre flodbølge. Usikker på konsekvensene, det virker mest som noe som ryster oss og gjør inntrykk.

Det kan og sees som et symbol. Ting er på gli, de «gamle kolossene» er på vei «ut i havet». Men det er og andre ting som kommer på plass. Litt sånn «50/50»… Mer positive ting, menneskelige initiativ, tanker, oppfinnelser, unge mennesker med driv og begavelse. Positive initiativ, oppfinnelser, fra unge mennesker fra India, Afrika og sånt som vi gjerne tenker på som «u-land».

Samtidig som at de vanskelige tingene blir verre: Det blir mer av klimaproblemer og endringer i det rådende politiske og økonomiske systemet (i verden). Vaklende system, økonomisk skjelving, både nasjonalt og internasjonalt… Får en følelse av dette kan komme fra april men kanskje så tidlig som februar, mars. Store krefter utfolder seg, mye kommer til å skje. Det er en slags «oppsparing» over lang tid, i den åndelige verden. Der ser ting allerede ut å gå «rette veien», men her i det fysiske går ting tregere og noen ganger er konsekvensene vanskelige og kaotiske. Norge vil på en annen måte utmerke seg i året som kommer nå. Det vil skje noe som plasserer oss som på det internasjonale planet. Som at vi rykker opp ett hakk. Ihvertfall er det som landet Norge, på kartet, stiger opp. Kanskje betyr det at det blir et bra år, eller en bevegelse mot noe bedre, eller at nordmenn kan gjøre seg gjeldende i Verden i 2019. Norge vil stå fram positivt i internasjonale spørsmål. Et stykke utpå året. Vi kommer i bedre posisjon.

MALU har vært klarsynt hele livet og har jobbet profesjonelt med klarsyn i 20 år. Hun er kjent fra tv, aviser og radio blant annet. I dag jobber hun som redaktør for Mediehuset AS. 

 

MALU 

 

ØKT FOKUS PÅ DET OFFENTLIGE OG DEM SOM UTNYTTER SYSTEMET

Malu mener at 2019 blir et år der flere vil jobbe for mer rettferdighet og at det vil bli avdekket og ordnet opp i systemer som er enkle å lure. Spesielt innen det offentlige vil det bli ryddet opp. 

Året 2019 vil bli året der det blir økt fokus på det offentlige selv, mener Malu.  Altså vil det være mer og mer fokus på at politikere og andre i forvaltningen ikke skal mele sin egen kake og utnytte systemet. Det vil bli mer kontroller på hvordan penger blir brukt og det vil bli mye vanskeligere å lure systemet. Saker vil bli nøstet opp, og det er det som utløser at dette blir et satsningsområde. Det skal bli mer rettferdig og riktig.

Demonstrasjoner og økt kamp mot bomringer

Når det gjelder elbiler og bompengeringer, synes Malu at det ser ut som det kommer til å bli innført betaling for elbiler. Mulig det ikke er på starten på året, men litt ut på året. Noen blir sinte, men mange vil også synes det er veldig bra. Spesielt en politiker kommer til å få kritikk fordi mange mener at vedkommende har lovet noe, og nå har ombestemt seg. Her menes det at det er brukt manipulering for å få viljen sin.

Hun ser også at det kommer til å bli en del demonstrasjoner og mye debatt rundt bomringene også i 2019. Folk har fått nok! På sikt kommer nok bomstasjonene til å bli lagt ned, men jeg tror ikke det blir så tidlig som 2019, sier Malu.

Spesielt en kvinnelig politiker kommer til å få mye kritikk og spørsmål angående praksisen med bomringene. Regner med det er Siv Jensen, konkluderer Malu.

Ny medisin inn i det offentlige 

Når det gjelder regjeringens satsningsområder i 2019, mener Malu at det vil gjelde endringer som omhandler lover, og rettigheter innen helse. Hun føler at det har noe med å implementere ny medisin/behandling i lovverket å gjøre. 

Politiske skandaler preger året

Malu kan se at det blir både konflikter og politiske skandaler i 2019. Der spår hun at en av konfliktene her i Norge vil dreie seg om helse. En annen konflikt har noe med reise å gjøre. Det med reise kan ha med miljøspørsmål å gjøre, men hun er litt usikker på akkurat det, fordi det kommer til å være så mye konflikter angående avsløringer som kommer, at det er vanskelig å skille om det dreier seg om politikken, eller om det dreier seg om at politikerne krangler på grunn av konflikten. Det kommer nemlig avsløringer om at noen har gjort noe de ikke skulle, og en del av politikerne vil forsøke å sko seg på, og tjene selv politisk, på at noen blir avslørt. Dermed smelter alt sammen og det er vanskelig å se om konflikten dreier seg om selve sakene, eller om det dreier seg om at de forsøker å «ta» hverandre.

En av skandalene som blir rullet opp involverer flere offentlige mennesker. De har blitt tatt for noe som har vært en praksis som har foregått over lang tid. Når Malu forsøker å nøste opp i det for å se hva det dreier seg om, får hun opp penger, barn og omsorg/helse.

Det kan også henge sammen med noe annet hun ser. Hun er usikker på om det kommer en kampanje ala MeToo, men hun ser at det virker som barn vil være i fokus dette året. Det kommer saker i media som sier noe om at barn ikke kan snakke for seg selv eller kjempe for seg selv og at man må sette fokus på barn.

Generelt om 2019

Malu har også sett litt generelt på 2019 og ser en kvinnelig artist med langt, lyst hår. Hun står på en scene, så det dreier seg antagelig om en musiker. Hun er slank og det virker som hun er ruset. Dette tolker Malu til at vi antagelig vil høre om en kvinnelig artist som har problemer med rus, eventuelt at det skjer noe med henne mens hun er ruset. Det vil bli skrevet noe om dette i media. 

En annen ting Malu ser, er at det vil være noen terrorangrep i 2019. Det er en annen type angrep enn vi har sett før. Det dreier seg om at terroristene ikke nødvendigvis går etter store grupper, men tar gjerne enkeltpersoner eller små grupper. De angriper med kniver. 

En annen ting de vil forsøke, er at de vil forgifte drikkevann. Ser ut som det er drikkefontener på offentlig plass. Dette vil myndighetene forstå før det skjer, men enten rekker de ikke å varsle, eller så gjør de det ikke fordi de ikke vet nøyaktig hvor angrepet kommer.

 

Bloggartikkelen er blitt gjengitt med tilatelse fra Livstilsguiden.

Loading...