av Diana T Svennevig.

Mennesker har i all tid gått til lærde, spåkoner, orakler og sjamaner. Sjamanen var både helbreder og tolk av skjebnen. Å bli spådd er ikke et nytt fenomen. Når vi ser langt tilbake i tid, ble ofte  synske brukt av de rike med makt. Konger, embetsmenn og lederer brukte flittig spåmenn og spåkoner til å legge strategi og forut se utfall.

Mange som spår bruker hjelpe-middler. Det kan være å spå i tarotkort, kaffegrut, teblader, pendel, krystallkule og runer. I dag er det vanligst å bruke tarotkort. De første dokumenterte spor av tarotkort finner vi hos den franske kongen Karl VIs hoff. I 1392 ble det i kongens regnskaper utgiftsført et honorar til maleren Jaquenin Gringoneur, for hans arbeid med tre sett dekorerte kort. Av disse er fortsatt 17 i behold i Biblioteque Nationale i Paris. Utførelsen minner mer om tarotkort enn det vi nå forbinder med spillkort, uten at det kan slåes fast med sikkerhet at Store Arkana har vært en del av denne stokken. Den eldste fullstendige kortstokken som er bevart er Visconti-kortene. I denne er Store Arkana inkludert. Kortene ble malt av italienske Bonifacio Bembo rundt 1420 i forbindelse med ekteskapsinngåelsen mellom hertugen av Milano Bianca Maria Visconti. Først på slutten av 1500-tallet kan man finne tarotkortstokker som minner om de som brukes i dag.

Visconti-tarot: Begeress, myntdronning, stavridder, Store Arkana Djevelen

 

Hva er klarsyn, klarfølelse og klarhørsel?

Det er tre hoved måter å motta inntrykk på, det er klarsyn, klarfølelse og klarhørsel. I tillegg har vi klarlukt, klarsmak og klarviten. Klarlukt og klarsmak er ikke lett å trene på og det kommer ofte spontant. Klarviten kan vi trenes opp til en viss grad. Klarviten er å bare vite, uten at du har noen bedre forklaring på dette.

Når vi jobber som synsk jobber vi med persons energi/aura med alle våre sanser. Vi linker oss på personens energifelt/ aura. Som synsk kan vi også lese av energien fra et sted eller en gjenstand. Dette kan fortelle oss en unik historien til tingen eller eieren av tingen. Det kan også fortelle oss historien til plassen. Hva har skjedd her? Hvem bodde her? Dette kalles avtrykk.

For å åpne opp evnen som synsk, kan du se for deg at du puster inn energien/aura fra personen, tingen eller stedet, da vil du lettere kunne motta inntrykkene. Når vi jobber som medium jobber vi mediumistisk det vil si, vi tar inn en link rett fra åndeverden. Vi blander vår energi med åndeverden. Ikke fra personen som sitter foran oss. Dette kan være en utfordring å kjenne og vite forskjell på hvilken måte du jobber på. Et tips er å bli bevisst forandringer rundt deg. Skjer det en forandring i rommet? Forandrer energien seg rundt deg? Kan du kjenne nærvær av åndeverden? Ofte kan du kjenne at de står på siden, litt skrått bak deg, de kan oppleves som kulde. Du kan også se de som lysglimt.

Vi besitter alle psykisk evner i større eller mindre grad. Det er også vanlig at en evne er mer fremtredende enn de andre, for eksempel kan man føle mye, men se desto mindre. Dette har ikke nødvendigvis innvirkning på graden og kvaliteten av synskhet. En person som er synsk er ikke det samme som et medium. Inntrykkene/språket man mottar er det samme. Men en synsk person ser eller kommuniserer ikke med åndeverden, det gjør derimot et medium. Alle medium er synske, men alle synske er ikke medium.

Reading

Reading er en klarsynt avlesning av energiene rundt deg, hvor all informasjon om deg er lagret. Under en reading brukes ikke hjelpemiddler som tarotkort.Under en reading leser den klarsynte fortid, nåtid og potensiale i fremtiden. En klarsynt reading kan gi deg et unikt innsyn i ditt liv akkurat nå, og bidra til å åpne opp for løsninger på aktuelle utfordringer.Ved å belyse de utfordringene livet gir, kan du åpne for innsikt og forståelse av din egen livssituasjon. Du kan gjøre bevisste valg som gir mulighet for å endre livet i positiv retning.

Kanalisering

Et medium er et bindeledd mellom to verdener.  Et medium er en person som er i stand til å ta kontakt med åndeverdenen. Alle mennesker er naturlig mottakelige for åndelig innflytelse, men noen er mer sensitive og da kaller vi dem et medium. Denne kontakten kaller vi kanalisering.

Mediumet fungerer som et bindeledd mellom åndeverdenen og den fysiske verden.

Et medium bruker sine sanser for å kommunisere med åndeverden. Åndeverden formidler informasjon til mediumet ved å gi ulike inntrykk som følelser, ord. bilder, tanker, lukter og smak.

Mediumet kan ikke bestemme hvem som skal komme igjennom, den du har behov for, eller den som kan formidle kommer igjennom. Du kan ønske deg noen, men det er åndeverdenen som bestemmer.

Artikkelen er beskyttet av Norsk Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven Kap 1. § 1-15 LOV-2018-06-15-40)

Loading...